;22 532 71 92  22 532 71 94

bank

 

* * *

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami jakie daje organizowany przez nas Wolontariat Pracowniczy BOŚ. Jeśli chcesz wspomóc lokalną organizację pozarządową możesz zgłosić się do programu Mikrodotacje. Jeżeli chcesz zaangażować się w pomoc koleżeńską, a także w zbiurkę funduszy na cele dobroczynne możesz zostać darczyńcą w ramach projektu Pomagam Cały Rok. Pamiętaj również, że Fundacja organizuje jednorazowe akcje pomocy innym jak świąteczna zbiórka żywności czy sadzenie lasów. 

PCR logo 1"Pomagam Cały Rok" to regularna zbiórka  wśród pracowników  BOŚ. Uzbierane w ten sposób pieniądze przeznaczane są w równej części na pracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji losowej, oraz na stypendia dla dzieci z rodzin o niskich dochodach – podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja.

 

 

mikrodotacjeW ramach projektu pracownicy BOŚ Banku mogą ubiegać się o "Mikrodotacje". Środki można przeznaczyć na inicjatywy, które służą danej społeczności i są prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub placówkami publicznymi.

 

 

Wszystkie przydatne informacje znajdziesz w firmowym intranecie

 

Do góry