;22 532 71 92  22 532 71 94

Rada Fundacji

Do Rady Fundacji zostały powołane osoby, które dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu mogą wyznaczać właściwe kierunki działań Fundacji oraz wspierać ją w osiąganiu wyznaczonych celów.

O obowiązkach i prawach Rady Fundacji można przeczytać w statucie.

Skład Rady Fundacji: 

Anna Żyła

przewodnicząca

Paweł Anyszewski

RENATA CHAŁAS

ks. dr Jacek Czartoszewski

BEATA JAKONIUK-WOJCIESZAK

Jarosław Klepacki

Zbigniew Kozak

beata Kruszyńska

TOMASZ KUŹMIŃSKI

Marek Makuch

Jarosław Ołowski

MAREK POKRYWKA

KATARZYNA ŻULICKA 

 

Członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Rady. 

Do góry